جست و جو در پرتال

بسته اعتلای اخلاق حرفه ای


دکتر عبدالله خرمی مارکانی

استادیار دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی
مسئول بسته اعتلای اخلاق حرفه ای
مدرس درس اخلاق پزشکی و اخلاق حرفه ای
مدیر گروه اتاق عمل و وفوریت های پزشکی

خلاصه ای  اقدامات کارگروه بسته اعتلای اخلاق حرفه ای در سال  1397

1.    دعوت از اساتید علاقمند جهت تکمیل و تشکیل کارگروه اخلاق حرفه ای
2.    تشکیل مرتب ماهیانه جلسات کارگروه (7 جلسه)
3.    تشکیل کارگاههای آموزشی مرتبط با موضوعات اخلاق پزشکی و پیراپزشکی (کارگاه رازداری و حریم خصوصی در نظام سلامت و کارگاه اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی)
4.    دعوت از دانشجویان علاقمند و تشکیل کمیته اخلاق دانشجویی
5.    رایزنی با اداره کل آموزش و پرورش و دعوت از اساتید علاقمند اخلاق و جامعه شناسی
6.    رایزنی با دانشگاه پیام نور و دعوت از اساتید گروه علوم تربیتی جهت شرکت در جلسات کارگروه
7.    تشکیل انجمن علمی اخلاق حرفه ای دانشجویی
8.    ارائه پیشنهاد برگزاری سمپوزیوم اخلاق حرفه ای با همکاری دبیرخانه کلان منطقه آمایشی 2 و شرکت دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه در اردیبهشت 97 با امتیاز بازآموزی
9.    تدوین اساسنامه کمیته اخلاق دانشجویی همراه با ابزار ارزشیابی اخلاق دانشجویی (در دست اقدام)
10.    تدوین شیوه نامه انتخاب استاد نمونه اخلاق به همراه فهرست وارسی ارزشیابی اخلاقی اساتید (در دست اقدام)
11.    شرکت مرتب در جلسات اخلاق حرفه ای دبیرخانه کلان منطقه آمایشی 2 (تبریز) 
12.    شرکت در دوره آموزش کوتاه مدت اخلاق پزشکی و حرفه ای کلان منطقه آمایشی 2 (تبریز)
13.    راه اندازی کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده و عضویت مسئول بسته اعتلای اخلاق حرفه ای در آن کمیته
14.    رایزنی با کمیته اخلاق بیمارستانهای تابعه دانشکده و دعوت از کارشناس کمیته جهت شرکت در جلسات کارگروه اخلاق حرفه ای
15.    عضویت در کارگروه اعتباربخشی موسسه ای و تدوین و بررسی شاخص های اخلاق حرفه ای آن