جست و جو در پرتال

اعضای هیأت علمی علوم پایه

اعضای هیأت علمی علوم پایه
نام نام خانوادگی :  هادی یوسفی 
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : فیزیولوژی پزشکی
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی (PhD)
ایمیل : Hadi2f006@yahoo.com
رزومه        طرح درس        لاگ بوک
 
نام و نام خانوادگی:دکتر محمد اذرسا
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:باکتری شناسی پزشکی
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
پست الکترونیکی :mo.azarsa@yahoo.com
رزومه          طرح درس        لاگ بوک