جست و جو در پرتال

گزارش تصویری اقدامات صورت گرفته در خصوص پیشگیری از شیوع بیماری ویروس کرونا

با توجه به رفع و جلوگیری از شیوع بیماری ویروس کرونا روز پنج شنبه هشتم اسفند ماه 98 محیط های کلیه واحدهای آموزشی،سلف سرویس،خوابگاه های دانشجویی ضد عفونی و گند زدایی شدند.