جست و جو در پرتال

جلسه فوق العاده اعضای هیات علمی با رئیس مرکز بحران کرونای خوی در معاونت آموزشی

به منظور پیشگیری از کرونا و ارئه راه کارهای علمی، جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر قمری رئیس محترم کنترل بحران و اعضای هیات علمی برگزار شد که در این نشست اعضای هیات علمی پیشنهاد ها و راه کارهای خود را ارائه کردند.