جست و جو در پرتال

تولید و توزیع روزانه یک‌هزار ماسک توسط دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی

معاون آموزشی، تحقیقات، فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خوی با اشاره به فعالیت دانشجویان این دانشکده در قالب پویش دانشجویی مبارزه با کرونا اظهار داشت: تولید و توزیع روزانه یک‌هزار ماسک از جمله فعالیت‌های دانشجویان این دانشکده است که به صورت خودش در حال انجام است.

دکتر رقیه صدیفی در گفت وگو با خبرنگار مفدا با بیان این خبر افزود: دانشکده علوم پزشکی خوی همگام با سایر دانشجویان در سراسر کشور، از بدو شیوع بیماری کرونا، با پیوستن به پویش دانشجویی مقابله با کرونا اقدامات مؤثری در راستای کمک‌رسانی به مردم کردند. دانشجویان ما در قالب این پویش دانشجویی و  با شعار زندگی دست یاریگر توست ، طی ماه‌های گذشته اقدامات شایسته‌ای در محورهای مختلف در مبارزه با بیماری کرونا انجام دادند و متناسب با توان و مهارتهای حرفه‌ای خود، اقدام به کمک رسانی به مردم کردند.


تولید و توزیع روزانه یک‌هزار ماسک توسط دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی