جست و جو در پرتال

معرفی دبیر شورای بدوی انضباطی دانشجویان


نام و نام خانوادگی:  معصومه فرض الهی                                    
سمت:  دبیر شورای بدوی انضباطی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم تشریحی

مقدمه:
انقلاب اسلامی که به برکت نفس قدسی حضرت امام (ره) و خون مطهر شهدای والا مقام به ثمر نشست، حاصل دگرگونی فرهنگی و بیداری و احساس مسئولیت آحاد جامعه و به خصوص قشرجوان و دانشجو بود. جوانان با الهام از معنویت و روشنگری برخاسته از تفکر انقلاب اسلامی که در اندیشه و کلام امام (ره) آشکار است، ساختار فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور را دگرگون نموده و عرصه جدیدی را در تاریخ فرهنگ بشری گشودند.
دانشگاه ها، به تحقیق، یکی از ارکان مؤثر در حرکت انقلاب و تنویر افکار مردم محسوب می شوند و اهمیت نقش دانشجویان به عنوان نخبگان نسل جوان در مراحل مختلف پیروزی انقلاب، تثبیت نظام و دفاع از آن انکار ناپذیر است. از این روی، مسائل فرهنگی دانشگاه ها و صیانت از جایگاه و منزلت رفیع آنها همواره به عنوان یکی از محورهای اصلی در کلام امام (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری ( مدّ ظلّه ) مورد عنایت خاص بوده است.
شورای انضباطي دانشگاه برابر مفاد شيوه نامه اجرائي مصوب وزراي محترم علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نهادي حساس در مجموعه مديريت دانشگاه اعلام گرديده و بعنوان مرجع رسيدگي و صدور احكام نسبت به شكايات و گزارشات در خصوص تخلفات كليه دانشجويان از بدو ورود تا فارغالتحصيلي تخصصي ميباشد و برابر مقررات آئيننامه انضباطي دانشجويان و دستياران مصوب سيصد و پنجاه و هشتمين جلسه مورخ 14/6/74 و مصوبات اصلاحي جلسات 429 و430 مورخ 21/7/77 و 5/8/77 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شيوهنامه اجرائي مورخ 6/4/88 به شماره 433ع/م و مصوبه اصلاحي مورخه مرداد 1398 وزراي محترم علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در كليه دانشگاه ها انجام وظيفه مينمايند.
 اهداف:
پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیط های آموزشی و پژوهشی و تأمین حقوق عمومی دانشگاهیان، از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی، هنجار شکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران از اهداف مهمی محسوب می شوند که شوراهای انضباطی در راستای کمک به تحقق آنها تشکیل می گردد. بدیهی است با وجود اعضای دانشمند و دانشجو در ترکیب شوراهای انضباطی، توجه به شیوه های برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی و رعایت تقوا در امر قضاوت و تصمیم گیری، جزو اصول اساسی و خدشه ناپذیر این شوراها تلقی می شوند.
حدود اختيارات و وظايف شوراهاي بدوی انضباطي دانشجويان:
 • رسيدگي به كليه گزارش هاي واصله در مورد دانشجويان از سوي هر يك اشخاص حقيقي يا حقوقي در داخل يا خارج از دانشگاه
 •  صدور احكام انضباطي در صورت احراز وقوع تخلف
 • پاسخ به استعلام در راستاي:
 • استخدام در ادارات و سازمان ها
 • استخدام به عنوان عضو هيات علمي
 • شركت در آزمون دستياري، كارشناسي ارشد، كارشناسي و ...
 • درخواست ميهماني، انتقال و جابجايي به ساير دانشگاه ها
 • انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه كشوري
 • استفاده از تسهيلات ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان
 • عضويت در شوراي مركزي تشكل هاي دانشجويي
 • عضويت در شوراي صنفي دانشجويان
 • انجام كار دانشجويي
 • فعاليت در نشريات دانشجويي (به عنوان مدير مسئول و سر دبير)
 • تقاضاي تاسيس كانون هاي فرهنگي هنري
آئین نامه شورای انضباطی دانشجویان

تماس با ما:

خوی – بلوار ولیعصر- روبروی میدان خشکبار - معاونت آموزش، تحقیقات، دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خوی
شماره تماس: 36252555-044