جست و جو در پرتال

معرفی دبیر ستاد شاهددبیر ستاد شاهد و ایثارگران : جناب آقای سلیمان  محمدلو
 کارشناس ارشد روان شناسی شناختی
  تلفن مستقیم: 36269219-044 ویا شماره های 36252744-044 و 36255777-044 داخلی 117
  مکان دفترستاد: واقع در بلوار ولی عصر – روبروی میدان خشکبار – ساختمان معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی .              

شرح وظايف دبيرستاد شاهد و ایثارگران در حوزه دانشجویی:
1 – اجراي كليه بخشنامه ها ، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي ارسالي از سوي اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگران وزارت متبوع.
2 – نوشتن تقويم برگزاري جلسات ستاد شاهد ( براي هر نيمسال تحصيلي 2 جلسه ) و اطلاع رساني به اعضاي ستاد.
3 – پيگيري و اجراي كليه مصوبات ستاد و نوشتن مسائل و مشكلات دانشجويان شاهد و ايثارگر و بيان آن در جلسات ستاد بمنظور برطرف كردن مشكلات و موانع موجود و دادن هرگونه پيشنهاد براي بهبود و ارتقاي سطح تحصيلي دانشجويان 
4 – اجراي طرح تقويت بنيه علمي و طرح استاد مشاور و برگزاري كارگاههاي آموزشي براي دانشجويان شاهد و ايثارگر
5 – شناسايي و ايجاد بانك اطلاعاتي جامع از دانشجويان شاهد و ايثارگر با همكاري حوزه هاي مختلف دانشکده.
6 – اطلاع رساني شايسته به دانشجويان شاهد و ايثارگر براي بهره مندي از امكانات، تسهيلات و خدمات موجود.
7 – همكاري و تعامل مناسب با بنياد شهيد و امور ايثارگران جهت اجراي مطلوب برنامه هاي مصوب ستاد شاهد.
8 – پيگيري و جذب اعتبارات بمنظور پيشبرد برنامه ها و فعاليتهاي مصوب ستادشاهد .
9 – برگزاري اردوها و همايش هاي مختلف و تشويق دانشجويان نمونه و ممتاز شاهد و ايثارگر و ... درصورت تامين اعتبار از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران . 
10 – تهيه گزارش عملكرد بصورت شش ماهه و ساليانه و ارسال آن به اداره كل امور شاهدو  ايثارگران وزارت متبوع.
شرح وظايف دبيرستاد شاهد و ایثارگران در حوزه کارکنان:
1-    ارائه پیشنهادهای لازم در ارتباط با اجرایی نمودن فرامین و رهنمودهای حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری در موضوعات مرتبط با ایثارگران.
2-    بررسی و شناخت مسائل و مشکلات ایثارگران در دانشکده  و واحدهای تابعه و اولویت بندی نیازهای آنان.
3-     شرکت فعال در جلسات درون سازمانی و برون سازمانی مرتبط با امور ایثارگران.
4-     ایجاد ارتباط با نهادهای متولی امور ایثارگران و سایر دستگاههای ارائه کننده خدمات به ایثارگران به منظور بهره مندی ایثارگران از خدمات و مزایای قانونی مقرر.
5-     انجام بررسیهای کارشناسی لازم به منظور بسترسازی رشد و ارتقاء سطح توانائیهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و تخصصی ایثارگران و ارائه پیشنهادهای کاربردی به رئیس دانشکده و مسئولین واحدهای تابعه.
6-    ایجاد هماهنگی در مورد فعالیتهای مربوط به امور ایثارگران.
7-    شناسائی و طبقه بندی ایثارگران بر اساس عناوین و تعاریف مندرج در دستورالعمل رسیدگی به امور ایثارگران وزارت  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق ایجاد بانک اطلاعاتی شامل )اطلاعات فردی، شغلی، تحصیلاتی، خانوادگی، معیشتی همچنین دستاوردهای علمی، فرهنگی، آموزشی، هنری و ... ایثارگران)و به روز نگهداشتن آخرین وضعیت آنان و همچنین تلاش برای رفع مشکلات ایثارگران.
8- تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های ویژه تکریم و تجلیل و پاسداشت مقام معنوی ایثارگران در چارچوب حفظ و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت شامل: دیدار با خانوادههای محترم شهداء و ایثارگران، برگزاری همایشها  و یادمان بزرگداشت مقام شهدا و ایثارگران، برگزاری اردوهای سیاحتی– زیارتی، برنامه راهیان نور، برگزاری همایشهای علمی، کارگاه و مسابقات علمی، فرهنگی، ورزشی و فوق برنامه.
9-    پیگیری اجرای کلیه قوانین، مقررات و تسهیلات قانونی جاری کشور در خصوص ایثارگران اعم از اداری، مالی، آموزشی، ادامه تحصیل ایثارگران، امور استخدامی ،کسر ساعات کاری جانبازان، بیمه تکمیلی و سایر موارد و ...