جست و جو در پرتال

معرفی دفتر ارتباط با صنعت

معرفی دفتر ارتباط با صنعت

دفتر ارتباط با صنعت دانشکده علوم پزشکی خوی همزمان با حرکت دانشگاه به سمت دانشگاه های نسل سوم و مطابق با برنامه راهبردی جدید دانشکده، در مرداد ماه 1399 با هدف، توسعه و جهت دار کردن و نیاز محور کردن آموزش و پژوهش دانشکده و استفاده از توانمندی ها و قابلیت های این دانشکده جهت رفع نیازها و مشکلات صنایع و جامعه شکل گرفت.