جست و جو در پرتال

تاریخچه

تاریخچه دانشکده علوم پزشکی خوی:

دانشکده پرستاری و بهداشت خوی در سال 1371 به عنوان یک واحد اقماری تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تاسیس گردید و با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رشته پرستاری و کاردانی بهداشت محیط فعالیت های رسمی خود را آغاز نمود و در سال 1389مجوز دانشکده پرستاری خوی صادر گردید. در سال 1395 مجوز کارشناسی رشته تکنولوژی اتاق عمل و در سال 96 مجوز تاسیس دو رشته تحصیلی بهداشت عمومی در مقطع کارشناسی و فوریت های پزشکی در مقطع کاردانی از وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزشکی اخذ گردید و پذیرش دانشجو نیز انجام شد. همچنین مجوز اصولی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در سال 95 و  مجوز قطعی آن در سال 97 صادر گردید و در سالتحصیلی 98-97، 368 نفر دانشجو مشغول به تحصیل هستند.
 بیمارستانهای دانشکده علوم پزشکی خوی شامل چهار بیمارستان قمر بنی هاشم و شهید مدنی ، بیمارستان امام خمینی(ره) و  بیمارستان ایت الله خویی(ره) و نیز یک بیمارستان تامین اجتماعی می باشد. در حوزه بهداشت 30 مرکز بهداشتی درمانی (شهری- شهری روستایی)، 95 خانه بهداشت روستایی و پایگاه بهداشتی وجود دارد. 5 مرکز ارایه خدمات شبانه روزی بهداشتی در شهرهای دیزجدیز، ایواوغلی، زراباد، قطور و فیرورق وجود دارد. همچنین بعلت مجاورت با مرز رازی ، پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی رازی در مرز ایران و ترکیه مستقر می باشد.