جست و جو در پرتال

مدیر گروه اتاق عمل و فوریت های پزشکی

مدیر گروه اتاق عمل و فوریت های پزشکی
 

نام و نام خانوادگی:دکتر عبدالله خرمی مارکانی
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:پرستاری
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
پست الکترونیکی:Khorami.abdolah@gmail.com
تلفن تماس :   36252555 - 044
رزومه