جست و جو در پرتال

امکانات آموزشی


مجهز بودن تمامی کلاسها به یک دستگاه کامپیوتر و پروژکتور

آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب

مجهز بودن کتابخانه به تمامی رفرنسهای داخلی و خارجی بهداشت محیط