جست و جو در پرتال


آقای حمید جعفرعلیلو  
بهداشت مدارس و آموزشگاه ها


آقای غلامرضا نصیری
اصول تغذیه


خانم لیلا زینالی
بهداشت باروری


خانم زلیخا عسگرلو 
بهداشت باروری


دکتر فرزاد محمدخانی 
اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت


دکتر میلاد ایروانی
توانبخشی و رفاه اجتماعی


دکتر جواد خرسندی 
زبان انگلیسی عمومی


آقای پرویز شاه میرزالو
آمار حیاتی 1

دکتر وحید صبری
بهداشت روانی و اعتیاد   
روانشناسی و بهداشت روانی


دکتر حسن علم قلی لو
شیمی عمومی
     
              
دکتر محمد مجیدپورخوئی
اخلاق اسلامی


دکتر ایرج محبوبی
تاریخ
فرهنگ و تمدن اسلامی
دانش خانواده و جمعیت


دکتر مریم محمدزاده 
بیماریهای شایع کودکان وطرق پیشگیری از آن


دکتر امین ایرجی
اقتصاد مهندسی

دکتر عظیمی
اطلاع رسانی پزشکی