جست و جو در پرتال

فعالیت های پژوهشی گروه

1-گروه مهندسی بهداشت محیط از نظر فعاليت هاي پژوهشی، اجرایی و مشاوره ای به ویژه در قالب ارتباط با صنعت و همچنین همکاری با سازمانهای مختلف دولتی و بخش خصوصی عمدتا بر حیطه های ذیل متمرکز می باشد:
مدیریت و کنترل کیفیت منابع آب
تصفیه آب    
جمع آوری، دفع و تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی
جمع آوري، مدیریت و دفع پسماند های شهری، صنعتی، بیمارستانی و ویژه     
مدیریت و کنترل آلودگي هوا     
ارزيابي اثرات توسعه بر سلامت و محیط
اپيدميولوژي محيط
آلودگی خاک
بهداشت اماکن عمومی تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی و غیره
2-مجری/همکار طرح‌های متعدد هیئت‌علمی مصوب دانشگاه
3-استاد مشاور طرح‌های دانشجویی
4-مجری/همکار طرح‌های پژوهشی مشترک با سایر سازمان‌ها
5-مجری/همکار طرح‌های پژوهشی وزارت بهداشت
6-عضویت در شورای پژوهشی دانشکده
7-راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های ارشد و دکترای دانشجویان گروه و نیز سایر گروه‌ها
8-داوری طرح‌ها
9-داوری مقالات در دانشگاه و سایر دانشگاه‌های کشور و نیز مقالات خارجی
10-شرکت در کنفرانس‌های داخلی و خارجی و ارائه سخنرانی و پوستر

برای اطلاع از فعالیت های پژوهشی به رزومه اعضای هیات علمی مراجعه شود.