جست و جو در پرتال

 

تماس با ما

آدرس : خوی – بلوار ولیعصر – معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی، دانشکده علوم پزشکی خوی
شماره تماس : 36252555 - 044  ،  36255777 - 044 و  36252744 - 044
دورنگار :         36257668 - 044

 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شمار تماس آدرس پست الکترونیکی
1 دکتر اسرافیل عسگری مدیر گروه داخلی 130 sasgary@gmail.com
2 دکتر بایرام هاشم زاده عضو گروه داخلی 140 bayramh53@gmail.com
3 دکتر امیر شیخ محمدی عضو گروه داخلی 140 asheikh1359@gmail.com
4 دکتر رحیم شرفخانی عضو گروه داخلی 118 r_sharafkhani@yahoo.com
5 دکتر حبیبه متین مسئول آموزش مداوم داخلی 129 habibehmatin@gmail.com
6 دکتر هادی یوسفی مسئول EDC داخلی 118 hadi2f006@yahoo.com