جست و جو در پرتال

رسالت گروه پرستاری

ماموریت گروه داخلی-جراحی دانشکده علوم پزشکی خوی فراهم نمودن تجارب آموزشی و پژوهشی غنی برای دانشجویان پرستاری در مقطع کارشناسی است تا به آنان کمک نماید تا دانش، مهارت و نگرش­های حرفه­ای مورد نیاز برای عملکردی شایسته در تمامی سطح مدیریتی و درمانی را در خود توسعه دهند و به عنوان عضوی موثر به حفظ و ارتقاء سلامتی جامعه کمک نمایند.