جست و جو در پرتال

برنامه زمانی ارائه و عنوان ژورنال کلاب اساتید گروه پرستاری
نام و نام خانوادگی عنوان تاریخ ارائه
دکتر رقیه صدیفی تحلیل محتوای کیفی 99/12/11
دکتر زینب حبیب پور تعهد اخلاقی اعضای هیات علمی 1400/1/26
دکتر حسین متعارفی سبک زندگی بیماران مبتلا به سکته قلبی 1400/2/30
دکتر امین سهیلی پرستاری مبتنی برشواهد علمی 1400/3/27
آقای شهریار سخایی ارزیابی خستگی در بیماران اسکلروز متعدد 1400/4/24
خانم شهین علیپور مراقبت خانواده محور در بیماران دیابتی 1400/5/21
آقای نبی اکبرنژاد    
دکتر معصومه اکبربگلو