جست و جو در پرتال

تماس با ما

آدرس : خوی – بلوار ولیعصر – معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی، دانشکده علوم پزشکی خوی
شماره تماس : 36252555 - 044  ،  36255777 - 044 و  36252744 - 044
دورنگار :         36257668 - 044
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس داخلی آدرس پست الکترونیکی
1 آقای شهریار سخایی مدیرگرو 145 shahriarsakhai@yahoo.com
2 دکتر حسین متعارفی عضو گروه 145 motarefy_h@yahoo.com
3 دکتر زینب حبیب پور عضو گروه 121 z_habibpour@ahoo.com
4 دکتر معصومه اکبربگلو عضو گروه 129 m.akbarbegloo@yahoo.com
5 دکتر رقیه صدیفی عضو گروه 134 sodeify@yahoo.com
6 دکتر امین سهیلی عضو گروه 124 soheili.a1991@gmail.com
7 آقای نبی اکبرنژاد عضو گروه 132 nabiakbarnajad@yahoo.com
8 خانم شهین علیپور عضو گروه 129 shalipoor84@gmail.com