جست و جو در پرتال

امکانات آموزشی
گروه پرستاری دارای اسکیل لب مجهز به مانکن ها و ملاژها و سایر تجهیزات مورد نیاز برای دانشجویان پرستاری
مجهز بودن تمامی کلاسها به یک دستگاه کامپیوتر و پروژکتور
آزمایشگاه برای برگزاری کلاس های عملی بیوشیمی، میکروب، انگل و فیزولوژی
مجهز بودن کتابخانه به تمامی رفرنسهای داخلی و خارجی پرستاری
فایل امکانات آموزشی داشکده