جست و جو در پرتال

امکانات آموزشی
گروه اتاق عمل دارای اسکیل لب مجهز به چمبر اتاق عمل، مانکن ها و ملاژها و سایر تجهیزات مورد نیاز برای دانشجویان اتاق عمل
مجهز بودن تمامی کلاسها به یک دستگاه کامپیوتر و پروژکتور
آزمایشگاه برای برگزاری کلاس های عملی آسیب شناسی و بافت شناسی، میکروب، انگل و فیزولوژی
مجهز بودن کتابخانه به تمامی رفرنسهای داخلی و خارجی اتاق عمل
فایل امکانات آموزشی داشکده