جست و جو در پرتال

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط و بهداشت عمومی

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط و بهداشت عمومی

نام و نام خانوادگی:دکتر بایرام هاشم زاده
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت محیط
مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی
پست الکترونیکی:Bayramh53@gmail.com
تلفن تماس :   36252744 - 044
رزومه