جست و جو در پرتال

فعالیت و الویت های پژوهشی گروه اتاق عمل در سال 1399 طبق فایل پیوستی به شرح زیر می باشد

1.مجری/همکار طرح‌های متعدد هیئت‌علمی مصوب دانشگاه
2.استاد مشاور طرح‌های دانشجویی
3.مجری/همکار طرح‌های پژوهشی مشترک با سایر سازمان‌ها
4.مجری/همکار طرح‌های پژوهشی وزارت بهداشت
5.عضویت در شورای پژوهشی دانشکده
6.راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های ارشد و دکترای دانشجویان گروه و نیز سایر گروه‌ها
7.داوری طرح‌ها
8.داوری مقالات در دانشگاه و سایر دانشگاه‌های کشور و نیز مقالات خارجی
9.-شرکت در کنفرانس‌های داخلی و خارجی و ارائه سخنرانی و پوستر

الویت های پژوهشی گروه اتاق عمل

ایمنی در اتاق عمل و راهکارهای ارتقای ایمنی
جو کار تیمی و تاثیر آن بر عملکرد پرسنلی
اخلاق حرفه ای و نقش آن در رضایتمندی مراحعین
وجدان جراحی و ارتباط آن با عملکرد پرسنلی
روشهای ارتقای اصول استریل در اتاق عمل
بهداشت روانی جسمی پرسنل در اتاق عمل