جست و جو در پرتال

تماس با ما

آدرس : خوی – بلوار ولیعصر – معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی، دانشکده علوم پزشکی خوی
شماره تماس : 36252555 - 044  ،  36255777 - 044 و  36252744 - 044
دورنگار :         36257668 - 044
جناب آقای دکتر عبدالله خرمی داخلی :147