جست و جو در پرتال

معرفی امور خوابگاه ها


*معرفی اداره امور خوابگاهها

اداره امورخوابگاهها  از ادارات زیر مجموعه مدیریت دانشجویی و فرهنگی می باشد که  به  کلیه امورات مرتبط  با  نحوه پذیرش و اسکان دانشجویان در خوابگاه می پردازد.
نام: فریده
نام خانوادگی: پیری
سمت:  کارشناس امور خوابگاه ها
    * اهم وظایف:
1-اجراي دقيق قوانين،‌مقررات ، آئين نامه و بخشنامه هاي اداري مربوط.
2. پذيرش اسكان دانشجويان واجد شرايط در خوابگاههاي دانشجويي.
3. صدور معرفي نامه و كارت ورود به خوابگاه براي دانشجويان متقاضي خوابگاه.
4. تهيه و تنظيم ليست اسامي ساكنين خوابگاه هاي دانشجويي و تهيه اسناد هزينه مربوطه.
5. ارسال ليست اجاره بهاي خوابگاه هاي دانشجويي به صندوق رفاه دانشجويان .
6. انجام امور مربوط به تسويه حساب بدهي خوابگاه هاي دانشجويي.
7. تعيين اولويت هاي مربوط به تجهيز و تعميرات مورد نياز در خوابگاه ها.
8. انجام تعميرات مورد نياز خوابگاه ها در ايام تعطيلي خوابگاههاي دانشجويي.
9. مشاركت در اجراي برنامه هاي فرهنگي، ورزشي و فعاليتهاي فوق برنامه در خوابگاه هاي دانشجويي.
10. تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات مربوط به خوابگاه هاي دانشجويي و تجزيه و تحليل و ارائه آن به مسئولين ذيربط به منظور انجام برنامه ريزي هاي لازم.
11. اعلام به موقع وضعيت خوابگاه هاي دانشجويي و تعيين ظرفيتهاي موجود.
14. نظارت بر برنامه سرويس هاي اياب و ذهاب خوابگاه هاي دانشجويي.
15. پيگيري و نظارت بر عملكرد شركتهاي خدماتي و تاسيساتي طرف قرارداد در خوابگاه هاي دانشجويي.
16. برگزاري جلسات هماهنگي پرسش و پاسخ مسئولين دانشگاه با دانشجويان.
17. بازديد از خوابگاه هاي دانشجويي و ارائه گزارش دقيق از وضعيت موجود خوابگاه ها .
18. همكاري و مشاركت در اسكان شركت كنندگان المپيادهاي ورزشي در خوابگاه هاي دانشجويي .
19. تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهي دانشجويان در خوابگاه ها و بهبود وضعيت خوابگاه هاي دانشجويي.
20. مشاركت در تهيه طرح هاي جامع و سودمند و متناسب در زمينه هاي رفاهي و امور فوق برنامه خوابگاه هاي دانشجويي.
21. استفاده از تجارب ارزشمند ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در زمينه خدمات رفاهي دانشجويان.
22. نظارت بر حفظ و حراست از اموال موجود در خوابگاه ها.
23. نظر خواهي از دانشجويان در قالب نيازسنجي نحوه ارائه خدمات رفاهي در خوابگاه ها

خوابگاه: به محدوده اي ا اطلاق مي شود كه به منظور اسكان دانشجويان متقاضی سکونت در خوابگاه  با هدف تامين نيازهاي  رفاهي بهداشتی و تأمین  نیازهای  روحی، رواني و جسمي و غیره  در نظر گرفته شده است.

*شرایط واگذاری خوابگاه

- درحد امکان و وجود ظرفیت اسکان در خوابگاهها، خوابگاه   به دانشجویان متقاضی واگذار می گردد.
- سکونت در خوابگاه بعد از ارائه آیین نامه اسکان  و امضاء  آن توسط دانشجویان متقاضی صورت می پذیرد.
- تهيه - بالش- ملافه- پتو جزو لوازم شخصي دانشجو بوده و تهيه آنها بعهده دانشجو مي باشد


 

*ساختمان‌های خوابگاهی

دانشکده شامل یک ساختمان خوابگاهی ویژه دانشجویان دختر می باشد، خوابگاه پسرانه نیز در سطح شهر  به صورت استیجاری  در اختیار دانشکده قرار داده شده است.
 

*ارتباط با اداره  امور خوابگاه‌ها

 آدرس خوابگاه دخترانه : خوی،  انتهای بلوار ولیعصر داخل محوطه دانشکده
شماره تلفن 04436361874

آدرس خوابگاه پسرانه: خوی میدان بسیج روبروی اداره برق
شماره تلفن:04436348091  

*مراحل انجام تسویه حساب خوابگاه:

تسویه حساب موقت مجردی
: 1- دریافت برگ تسویه از مسئول خوابگاه 2- تحویل اتاق یا واحد به مسئول خوابگاه 2- مراجعه وارائه برگ تسویه حساب خوابگاه به اداره امور خوابگاهها

تسویه حساب دائم مجردی:
 1-دریافت برگ تسویه از مسئول خوابگاه 2- تحویل اتاق یا واحد به مسئول خوابگاه 2- مراجعه وارائه برگ تسویه حساب خوابگاه به اداره امور خوابگاهها3 -صدور چک لیست وضعیت بدهی خوابگاه توسط اداره امور خوابگاهها