جست و جو در پرتال

شرایط واگذاری خوابگاه


*شرایط واگذاری خوابگاه

- درحد امکان و وجود ظرفیت اسکان در خوابگاهها، خوابگاه   به دانشجویان متقاضی واگذار می گردد.
- سکونت در خوابگاه بعد از ارائه آیین نامه اسکان  و امضاء  آن توسط دانشجویان متقاضی صورت می پذیرد.
- تهيه - بالش- ملافه- پتو جزو لوازم شخصي دانشجو بوده و تهيه آنها بعهده دانشجو مي باشد


 

*ساختمان‌های خوابگاهی

دانشکده شامل یک ساختمان خوابگاهی ویژه دانشجویان دختر می باشد، خوابگاه پسرانه نیز در سطح شهر  به صورت استیجاری  در اختیار دانشکده قرار داده شده است.
 

*ارتباط با اداره  امور خوابگاه‌ها

 آدرس خوابگاه دخترانه : خوی،  انتهای بلوار ولیعصر داخل محوطه دانشکده
شماره تلفن 04436361874

آدرس خوابگاه پسرانه: خوی میدان بسیج روبروی اداره برق
شماره تلفن:04436348091  

*مراحل انجام تسویه حساب خوابگاه:

تسویه حساب موقت مجردی
: 1- دریافت برگ تسویه از مسئول خوابگاه 2- تحویل اتاق یا واحد به مسئول خوابگاه 2- مراجعه وارائه برگ تسویه حساب خوابگاه به اداره امور خوابگاهها

تسویه حساب دائم مجردی:
 1-دریافت برگ تسویه از مسئول خوابگاه 2- تحویل اتاق یا واحد به مسئول خوابگاه 2- مراجعه وارائه برگ تسویه حساب خوابگاه به اداره امور خوابگاهها3 -صدور چک لیست وضعیت بدهی خوابگاه توسط اداره امور خوابگاهها