جست و جو در پرتال

شرح وظائف(امور تغذیه)


مشخصات کارشناس تغذیه اداره امور تغذیه:
نام:مریم
نام خانوادگی:دادگر
سمت:کارشناس تغذیه
معرفی اداره تغذیه
اداره امور تغذيه با بهره گيري از 1 نفر کارشناس تغذيه و يك نفر کارشناس بهداشت محيط(بصورت ماموراز مرکز بهداشت خوی با بازدید ماهیانه) با دارا بودن یک آشپزخانه و یک سلف غذاخوری(تفکیک شده برای دانشجویان دختر و پسر) در محل معاونت آموزشی،تحقیقات و فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خوی وظيفه اصلی خود را که عبارت از ارائه  سرویس غذای ناهاروشام به دانشجويان می باشد عهده دار است. در اين راستا کارشناس مربوط مواداوليه ورودی رااز لحاظ معيارهای بهداشتی کنترل نموده و بر کليه مراحل تهيه و آماده سازی و پخت و توزيع غذا نظارت دارند، آنچه حائز اهميت است اینکه همکاران مربوط ازهيچ کوششی در دستيابی دانشجویان به غذای سالم  و مطابق با آیین نامه تغذیه دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشوردریغ نمی کنند بطوريکه در سالهای گذشته در مواقع بروز بيماریهایی نظیروبا،آنفلوآنزای مرغي و ساير بيماريهای واگيردار در فصول مختلف در ساير استانها هيچ موردی از بيماريهای واگير منتقله توسط آب و غذا در بين دانشجويان مشاهده نشده و موارد تغذیه ای اشاره شده در آیین نامه تغذیه دانشجویان از جمله تامین میوه و لبنیان مورد نیاز دانشجویان و ...در برنامه غذایی گنجانیده شده است.                                                                         
 
شرح وظایف کارشناسان بهداشت و تغذیه:
1. رسیدگی به بهداشت موادغذایی ومشارکت درارائه خط مشی های لازم درزمینه تغذیه دانشجویان وخدمات غذایی
2. ارائه آموزش های لازم به کارکنان وکادر خدماتی شاغل درسلف سرویسها،به منظورآشنایی بااصول صحیح تغذیه دانشجویان
3. تهیه کارت تندرستی وسلامت کارکنان شاغل
4. پیشنهادوانجام آزمایشات لازم ازمواد غذایی خام وپخته
5. ارائه نظرات مشورتی درزمینه امورتغذیه به واحد های اجرایی ذیربط درتامین تغذیه دانشجویان
6. انجام نظرسنجی غذایی ازدانشجویان به منظور پیش بینی درتنظیم برنامه های غذایی دانشجویان
7. ارائه گزارش وراهکارهای مناسب درجهت حل مشکلات تغذیه ای دانشجویان
8. انجام بازدیدهای مستمروغیرقابل پیش بینی ازسلف سرویسهاومراکزتوزیع غذای دانشجویان درخوابگاهها
9. انجام اقدامات مربوط به تهیه،نگهداری،پخت وتوزیع غذابراساس اصول بهداشتی ورژیم های غذایی بادرنظرگرفتن شرایط تغذیه دانشجویان وضوابط ابلاغی ازمراجع ذیربط
اهم فعاليتهاي اداره امور تغذيه :
1-فعاليتهاي تغذيه اي :
 ارائه ناهار و شام دانشجويي
 ارائه ناهار و شام در مراسم ، ميهمانيها ، اردوها و المپيادهاي ورزشي
2-فعاليتهاي اداري :
صدوركارت تغذيه
انجام مکاتبات اداری
تنظیم قراردادهای تغذیه
تهیه وتنظیم آمارواطلاعات هفتگی رزروغذایی دانشجویان خوابگاهی وغیرخوابگاهی
ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل
تهیه وتنظیم برنامه غذایی ماهانه دانشجویان
اقدام لازم درخصوص انتخاب ونگهداری مواد غذایی خام
تدوین برنامه های مربوط به هماهنگ سازی امورتغذیه به منظورجلوگیری ازکمبودهاونارسایی های موجود
انجام امورمربوط به فروش ژتون غذایی دانشجویان
ارتقاءسیستم اتوماسیون تغذیه دانشجویان
اقدامات لازم درجهت جذب اقلام سهمیه ای ویارانه ای ازمراجع ذیربط
 

انجام نظرسنجي غذايي از دانشجويان به منظور پيش بيني در تنظيم برنامه هاي غذايي دانشجويان.
تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات  روزانه،هفتگي و ماهیانه رزرو غذايي دانشجويان بومي و غير بومي.
اهتمام در جهت كسب آخرين اطلاعات و مهارت هاي شغلي در زمينه تغذيه دانشجويان.