جست و جو در پرتال

تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی: میثم عبدالی                                     
سمت: مسئول  اداره تربیت بدنی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

معرفی اداره تربیت بدنی
اداره تربیت بدنی زیر مجموعه معاونت فرهنگی و دانشجویی می باشد که با اهداف زیر فعالیت می نماید:
.کمک به بهبود کیفیت زندگی،تامین،تقویت سلامت،نشاط و توانمندی های دانشجویان
. تعمیم عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه و متوازن برنامه ها و فعالیتهای ورزشی
. گسترش و بسط فرهنگ ورزش در بین دانشگاهیان برای نیل به جامعه ای سالم و تندرستی
. هدایت، حمایت و نظارت مستمر بر فعالیتهای انجمن های ورزشی و دست اندرکاران امر ورزش در دانشکده
. تمهیدات لازم جهت آماده سازی دانشجویان، کارکنان و اساتید جهت کسب نتایج مطلوب تر در مسابقات و المپیاد های ورزشی
. فراهم نمودن تسهیلات لازم برای گسترش و توسعه ورزش دانشجویی و کارمندی در دانشکده

 شرح وظایف :
1-    نظارت وارزشیابی برنامه های ورزشی ، خدمات فنی مربیان و نحوه اجرای برنامه ها و مراجعه به واحد های ذیربط
2-    نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی مختلف ورزشی در سطح دانشکده
3-    فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت گسترش و تعمیم ورزش در دانشکده
4-    پیشنهاد طرحهای موثر و مفید به مسئولین ذیربط در جهت بهبود وضعیت تربیت بدنی دانشکده
5-    تهیه امکانات لازم جهت مطالعه و تحقیق در زمینه متد های علمی ورزشی و ارتقا سطح علمی مربیان و ورزشکاران دانشکده
6-    سرپرستی و نظارت بر اجرای مسابقات بین دانشکده ها ، منطقه ای و المپیاد های ورزشی
7-    انجام برنامه ریزی های لازم در جهت استفاده مطلوب کارکنان و دانشجویان اعضاء یئت علمی از امکانات ورزشی و تربیت بدنی
8-    مطالعه و اجرای برنامه های ورزشی و تربیت بدنی در مورد کارکنان و دانشجویان و اعضاء هیئت علمی دانشکده در جهت حفظ و ارتقاء سلامت آنان و جامعه
9-    نظارت وارزشیابی فنی مربیان و داوران در رشته های مختلف ورزشی
10-    برقراری ارتباط لازم با دانشگاهها و دیگر مراکز ورزشی کشوری و منطقه ای جهت تنظیم برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت
11-    نظارت بر انجام امور اداری و مالی اداره مربوطه
12-    نظارت بر تجهیز و تاسیس و اداره اماکن ورزشی مختلف دانشکده
13-    نظارت در تهیه وسایل ورزشی مورد لزوم دانشجویان و کارکنان با همکاری واحد های ذیربط
14-    پیش بینی بودجه ، نیروی انسانی و احتیاجات و ارائه گزارشات لازم به مسئولین ذیصلاح دانشکده
15-    انجام سایر امور محوله مطابق مقررات طبق دستور مافوق
16-    نظارت بر جمع آوری و تعیین استانداردها و مشخصات فنی اماکن ورزشی و تفریحی دانشجویان و کارکنان در سطح دانشکده
17-    استفاده از تجارب ارزشمند سایر دانشگاهها و مراکز تربیت بدنی و ورزشی