جست و جو در پرتال

کمیته انضباتی

شورای انضباطی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی  وخدمات بهداشتی درمانی خوی:
مقدمه:
انقلاب اسلامی که به برکت نفس قدسی حضرت امام (ره) و خون مطهر شهدای والا مقام به ثمر نشست، حاصل دگرگونی فرهنگی و بیداری و احساس مسئولیت آحاد جامعه و به خصوص قشرجوان و دانشجو بود. جوانان با الهام از معنویت و روشنگری برخاسته از تفکر انقلاب اسلامی که در اندیشه و کلام امام (ره) آشکار است، ساختار فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور را دگرگون نموده و عرصه جدیدی را در تاریخ فرهنگ بشری گشودند.
دانشگاهها، به تحقیق، یکی ازارکان مؤثر در حرکت انقلاب و تنویر افکار مردم محسوب می شوند و اهمیت نقش دانشجویان به عنوان نخبگان نسل جوان در مراحل مختلف پیروزی انقلاب، تثبیت نظام و دفاع از آن انکار ناپذیر است. از این روی، مسائل فرهنگی دانشگاهها و صیانت از جایگاه و منزلت رفیع آنها همواره به عنوان یکی از محورهای اصلی در کلام امام (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری ( مدّ ظلّه ) مورد عنایت خاص بوده است.
شورای انضباطي دانشگاه برابر مفاد شيوه نامه اجرائي مصوب وزراي محترم علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نهادي حساس در مجموعه مديريت دانشگاه اعلام گرديده و بعنوان مرجع رسيدگي و صدور احكام نسبت به شكايات و گزارشات در خصوص تخلفات كليه دانشجويان از بدو ورود تا فارغ‎التحصيلي تخصصي مي‎باشد و برابر مقررات آئين‎نامه انضباطي دانشجويان و دستياران مصوب سيصد و پنجاه و هشتمين جلسه مورخ 14/6/74 و مصوبات اصلاحي جلسات 429 و430 مورخ 21/7/77 و 5/8/77 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شيوه‎نامه اجرائي مورخ 6/4/88 به شماره 433ع/م مصوب وزراي محترم علوم،تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي در كليه دانشگاهها انجام وظيفه مي‎نمايند.
 اهداف:
پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیط های آموزشی و پژوهشی و تأمین حقوق عمومی دانشگاهیان، از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی، هنجار شکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران از اهداف مهمی محسوب می شوندکه کمیته های انضباطی در راستای کمک به تحقق آنها تشکیل می گردد. بدیهی است باوجود اعضای دانشمند و دانشجو در ترکیب شورای کمیته ها، توجه به شیوه های برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی و رعایت تقوا در امر قضاوت و تصمیم گیری، جزو اصول اساسی و خدشه ناپذیر این شورا ها تلقی می شوند.
حدود اختيارات و وظايف شوراهاي انضباطي دانشجويان
رسيدگي به كليه گزارش هاي واصله در مورد دانشجويان از سوي هر يك اشخاص حقيقي يا حقوقي در داخل يا خارج از دانشگاه
صدور احكام انضباطي در صورت احراز وقوع تخلف
پاسخ به استعلام در راستاي:
استخدام در ادارات و سازمان ها
استخدام به عنوان عضو هيات علمي
شركت در آزمون دستياري، كارشناسي ارشد، كارشناسي و ...
درخواست ميهماني، انتقال و جابجايي به ساير دانشگاه ها
انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه كشوري
استفاده از تسهيلات ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان
عضويت در شوراي مركزي تشكلهاي دانشجويي
عضويت در شوراي صنفي دانشجويان
انجام كار دانشجويي
فعاليت در نشريات دانشجويي (به عنوان مدير مسؤول و سر دبير)
تقاضاي تآسيس كانون هاي فرهنگي هنري

آئین نامه شورای انضباطی

/Uploads/User/8/files/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86%20%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%20%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%20%d8%a7%d9%86%d8%b8%d8%a8%d8%a7%d8%b7%db%8c.pdf