جست و جو در پرتال

مسئول کمیته دانش افزایی اساتید

نام : هادی 
نام خانوادگی : یوسفی 
رشته تحصیلی : فیزیولوژی پزشکی
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی (PhD)
ایمیل : Hadi2f006@yahoo.com
 
رزومه  

کمیته دانش افزایی اساتید

واحددانش افزایی اعضاء هیات علمی با هدف توسعه و ارتقاء توان علمی اعضاء هیات علمی در زمینه آموزش و پژوهش و آشنایی اعضاء هیات علمی دانشگاه با فنون تخصصی آموزش، تدریس و ارزشیابي دانشجويان به منظور آماده سازي اساتيدي که قادر به هدايت و رهبري و ايجاد تغيير در برنامه هاي آموزشي باشد، تشکيل گرديده و هدف نهايي آن رشد فردي اعضاي هيات علمي دانشگاه است. در اين راستا، کارگاه ها دوره هاي متعدد آموزشي در زمينه شيوه هاي تدريس و ارزيابي دانشجو، روش تحقيق مقدماتي و پيشرفته و آموزش رايانه و spss و شيوه فرايند نويسي با همکاري اين واحد برگزار گرديده است. همچنين اين واحد با ساير دانشگاه ها در برگزاري کارگاه هاي آموزشي براي اعضاي هيات علمي همکاري مي نمايد. علاوه بر اعضاي هيات علمي، دستياران، دانشجويان تحصيلات تکميلي، کارشناسان و اعضاي هيات علمي ساير دانشگاه ها در اين دوره ها شرکت مي نمايند. پس از هماهنگي و برنامه ريزي کارگاه هاي آموزشي، اطلاعيه کارگاه ها که شامل اطلاعاتي در مورد عنوان کارگاه، زمان برگزاري، طول مدت کارگاه، مدرسان و ... مي باشد، براي اطلاع اعضاي هيات علمي و متقاضيان شركت در كارگاه بر روي سايت دانشکده و سايت مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي قابل دسترسي است. همچنين اطلاعيه كارگاه ها به آدرس پست الكترونيك و از طريق sms به كليه اعضاي هيات علمي دانشكده و مراكز آموزشي درماني دانشگاه ارسال مي گردد.


  اهداف و شرح وظایف
گروه آموزش اساتید برآن است تا با بهره گیری از پیشرفتهای علمی روز در زمینه فرآیندهای یاددهی و یادگیری، متدهای آموزشی نوین را در حیطه علوم پزشکی بکار گرفته و اساتید و دانشجویان را با این روشها آشنا سازد. ایجاد فرصتهای آموزشی مناسب و مهیا نمودن منابع و محیطهای آموزشی مرتبط با آموزش پزشکی از دیگر وظایف این گروه خواهد بود.
با در نظر داشتن اهداف کلی این گروه می توان وظایف زیر را برای این گروه در نظر داشت :
1-نیاز سنجی و تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیأت علمی
۲- جمع بندی پیشنهادات داده شده از سوی اعضای هیأت علمی دانشکده
۳- بررسی و تجزیه و تحلیل پیشنهادات در کمیته آموزش اساتید
۴- تعیین اولویت‌ها در کمیته آموزش اساتید
۵- هماهنگی با سایر واحدها جهت برگزاری کارگاه‌های مورد نیاز
۶- تدوین برنامه سالانه کارگاه‌ها
۷- تهیه جدول لیست کارگاه‌ها جهت اجرا
۸- تعیین ضوابط و شرایط انتخاب مدرسین کارگاه‌ها
۹- اجرای کارگا‌ه‌ها
10-ارتقاء همه جانبه عملکرد آموزشی اساتید با تاکید بر فرآیند یاددهی و یادگیری
11-آموزش روشهای یادگیری و مطالعه به دانشجویان
12-استفاده از تکنولوژی نوین و به روز آموزشی
13-طراحی و اجرای متد های آموزشی نوین و کارامد
14- برگزاری دوره های علمی،سیاحتی، زیارتی برای اعضاء هیأت علمی به همراه خانواده