جست و جو در پرتال

کارشناس واحد استعدادهای درخشان


نام و نام خانوادگی : حبیبه متین
مدرک تحصیلی : Phd
رشته تحصیلی : آموزش و ارتقاء سلامت
استادیار و عضو هیئت علمی گروه بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی خوی