جست و جو در پرتال

معرفی معاون

نام و نام خانوادگی:دکتر رقیه صدیفی
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:پرستاری
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
پست الکترونیکی:sodeify@yahoo.com