جست و جو در پرتال

امکانات و تجهیزات مرکز مهارتهای بالینی

تجهیزات مرکز مهارت های بالینی
 
ردیف نام وسیله تعداد
1 مانکن شبیه ساز انسان 4 عدد
2 مولاژ تزریقات وریدی 1 عدد
3 مولاژ دست شریانی 1 عدد
4 مولاژ دست تزریقاتی وریدی پیشرفته 1 عدد
5 باسن تزریقات 1 عدد
6 مولاژ تعبیه سوند فولی مردانه 1 عدد
7 کیت تروما 2 سری کامل
8 مانکن کودک 3 عدد
9 پا آمپوته 1 عدد
10 نیم تنه بد سور 1 عدد
11 سر لوله گذاری 2 عدد
12 سر لوله گذاری نوزاد 1 عدد
13 نیم تنه CPR 1 عدد
14 مولاژ احشا داخلی 2 عدد
15 مولاژ ارگان های بدن برای آموزش 30 عدد
 

 
لیست وسایل موجود در مرکز مهارت های بالینی
 
نام وسیله تعداد مکان
میز بزرگ چوبی  1 عدد سالن اصلی
میز فلزی بدون شیشه 1 عدد سالن اصلی
میز کامپیوتر(ایستگاه پرستاری) 1 عدد سالن اصلی
صندلی معمولی 2عدد سالن اصلی
صندلی چرخدار 2 عدد سالن اصلی
صندلی تابوره 22 عدد اتاق مامایی
برانکارد 1 عدد اتاق مامایی
تخت معمولی بیمار 6 عدد سالن اصلی
تخت اتاق عمل 1 عدد اتاق عمل
میز غذاخوری بیمار با رویه  3 عدد سالن اصلی
ترالی اورژانس ووسایل درون آن 1 عدد سالن اصلی
ترالی پانسمان 3 عدد سالن اصلی
لاکر(کمد بیمار) 4 عدد سالن اصلی
واکر 1 عدد سالن اصلی
بین 1 عدد سالن اصلی
ویلچر 1 عدد سالن اصلی
کیس/کیبورد/ماوس ۱ عدد از هرکدام سالن اصلی
مانیتور 1 عدد سالن اصلی
دفتر بزرگ 1 عدد خانه ی بهداشت
ترازو نوزاد 1 عدد اتاق مامایی
ترازو عقربه ای  1 عدد سالن اصلی
دستگاه الکتروکاردیوگرام 1 عدد سالن اصلی
کپسول اکسیژن 2 عدد سالن اصلی
دستگاه ساکشن 3 عدد سالن اصلی
 N2O کپسول 1 عدد اتاق عمل
رابط برق 1 عدد سالن اصلی
سینک اسکراب اتاق عمل 1 عدد اتاق عمل
جا مایعی چشمی 1 عدد اتاق عمل
دستگاه فور 1 عدد خانه بهداشت و مامایی
تخت وایت برد 1 عدد سالن اصلی
پاراوان 3 عدد سالن اصلی
پایه سرم 3 عدد سالن اصلی
چراغ ایستاده 1 عدد اتاق درمان
کمد چوبی ایستاده ی کنار بیمار 3 عدد اتاق درمان
آویز لباس 5 عدد اسکراب اتاق عمل و رختکن دانشجویان
سطل زباله پدالی 3 عدد سالن اصلی و اتاق عمل
سطل زباله معمولی 1 عدد سالن اصلی
فشار سنج بزرگسال (عقربه ای) 8 عدد سالن اصلی - کمد شیشه ای
فشارسنج جیوه ای  2عدد سالن اصلی - کمد شیشه ای
گوشی پزشکی (استتوسکوپ) 8 عدد سالن اصلی - کمد شیشه ای
افتالموسکوپ  2 عدد سالن اصلی - کمد شیشه ای
اتوسکوپ  1 عدد سالن اصلی - کمد شیشه ای
لارنگوسکوپ 1 عدد سالن اصلی - کمد شیشه ای
گلوکومتر 2 عدد سالن اصلی - کمد شیشه ای
صفحه اسنلن (معاینه چشم) 2 عدد سالن اصلی - کمد شیشه ای
دستگاه مانیتورینگ 1 عدد سالن اصلی
مانومتر اکسیژن با رابط 2 عدد سالن اصلی - کمد شیشه ای
ترمومتر جیوه ای زیر زبانی 13 عدد سالن اصلی - کمد شیشه ای
ترمومتر جیوه ای رکتال 5 عدد سالن اصلی - کمد شیشه ای
دیاپازون 3 عدد سالن اصلی - کمد شیشه ای
متر نواری 2 عدد سالن اصلی - کمد شیشه ای
چراغ قوه کوچک 2 عدد سالن اصلی - کمد شیشه ای
برگ ECG 1 عدد سالن اصلی - کمد شیشه ای
پگ پانسمان 4 عدد سالن اصلی - کمد شیشه ای
اپلیکاتور 1 بسته سالن اصلی - کمد شیشه ای
سر سوزن 2 بسته کمد شیشه ای
سالن اصلی و اتاق درمان
ایروی در اندازه مختلف 12 جعبه بزرگ سالن اصلی و اتاق درمان
دستکش نایلونی                 10 بسته  سالن اصلی و اتاق درمان
دستکش لاتکس 2 بسته سالن اصلی و اتاق درمان
دستکش استریل سایز 7 1 بسته سالن اصلی و اتاق درمان
دستکش استریل سایز 5/7 1 بسته سالن اصلی و اتاق درمان
دستکش استریل سایز 5/8 1 بسته سالن اصلی و اتاق درمان
پرونده بیمار 4 عدد سالن اصلیکمد فلزی
اتیکت سرم 20 عدد سالن اصلیکمد فلزی
برگه چارت علائم حیاتی 30 عدد سالن اصلیکمد فلزی
برگه کاردکس دارویی 30 عدد سالن اصلیکمد فلزی
برگه جذب و دفع (I&O) 20 عدد سالن اصلیکمد فلزی
برگه ثبت علائم حیاتی 20 عدد سالن اصلیکمد فلزی
برگه مراقبت قبل و بعد از عمل 20 عدد سالن اصلیکمد فلزی
کیسه استومی یکبار مصرف 5 عدد سالن اصلی - کمد شیشه ای
یورین بگ 8 بسته سالن اصلی - کمد شیشه ای
بگ درناژ                   2 عدد اتاق درمان
سیفتی باکس 16 عدد سالن اصلی و اتاق درمان
گارو 4عدد سالن اصلی - کمد شیشه ای
پوار 2 عدد اتاق مامایی
اسپکولوم واژن 10 عدد اتاق مامایی
دیش و بیکس هرکدام یک عدد اتاق مامایی
آنژیوکت سبز- آبی-صورتی 2 بسته سالن اصلی و اتاق درمان
اسکالپ وین 5 بسته سالن اصلی و اتاق درمان
ست تزریق خون  4عدد سالن اصلی و اتاق درمان
ست سرم 20 عدد سالن اصلی و اتاق درمان
میکرو ست 20 عدد سالن اصلی و اتاق درمان
آب مقطر 1 بسته سالن اصلی و اتاق درمان
هپارین لاک 10 عدد سالن اصلی و اتاق درمان
سه راهی سرم 10 عدد سالن اصلی و اتاق درمان
سرنگ انسولین 4 بسته سالن اصلی و اتاق درمان
انواع سرنگ گاواژ،۲،۵،10،۵۰،۶۰ هر کدام 2 بسته سالن اصلی و اتاق درمان
سوزن اسپاینال 5 عدد سالن اصلی
ژل لوبریکانت 3 عدد سالن اصلی
رابط اکسیژن 5 عدد سالن اصلی و اتاق درمان
نازال کانولا 10 عدد سالن اصلی و اتاق درمان
ماسک اکسیژن 15 عدد سالن اصلی و اتاق درمان
سند بینی معده ای 20 عدد سالن اصلی و اتاق درمان
سند فولی 2 و 3 راهه 20 عدد سالن اصلی و اتاق درمان
سند نلاتون 20 عدد سالن اصلی و اتاق درمان
ماسک یکبار مصرف 3 بسته سالن اصلی
پنبه 5 بسته سالن اصلی و اتاق درمان
گاز 5 بسته سالن اصلی و اتاق درمان
گاز استریل 3 جعبه سالن اصلی
باند 5 سانتی 1 بسته سالن اصلی و اتاق درمان
باند 10 سانتی نصف بسته سالن اصلی و اتاق درمان
باند 20 سانتی 2 بسته اتاق درمان
باند کشی 5 و 10 سانتی 4 عدد اتاق درمان
گچ 5 و 10 سانتی 5 عدد اتاق درمان
چسب لوکو پلاست 8 عدد سالن اصلی و اتاق درمان
چسب ضد حساسیت (CM) 8 عدد سالن اصلی و اتاق درمان
چست لید 1 جعبه بزرگ سالن اصلی و اتاق درمان
ست انما 5 عدد سالن اصلی و اتاق درمان
آبسلانگ 1 بسته اتاق درمان
درن هموواگ 3عدد سالن اصلی و اتاق درمان
رکتال تیوپ 10 عدد سالن اصلی و اتاق درمان
چست تیوپ 2 عدد سالن اصلی
چست باتل 2 عدد سالن اصلی
رابط ساکشن 3 عدد سالن اصلی و اتاق درمان
لوله تراشه 30 عدد سالن اصلی و اتاق درمان
ایروی 15 عدد سالن اصلی و اتاق درمان
آمبوبگ 5 عدد سالن اصلی
ماسک صورت 6 عدد سالن اصلی
LMA 4 عدد کشوی ترالی اورژانس
فرچه اسکراب 3 عدد اتاق درمان
لام آزمایش 1 بسته سالن اصلی
لوله آزمایش معمولی 15 عدد سالن اصلی
لوله آزمایش صورتی 4 عدد سالن اصلی
الکل 5 شیشه بزرگ سالن اصلی و اتاق درمان
بتادین 5 عدد اتاق درمان
وازلین 2 سطل بزرگ سالن اصلی و اتاق درمان
خمیر دندان 1 عدد اتاق درمان
مسواک 1 عدد اتاق درمان
صابون 2 عدد اتاق درمان
پودر صابون 4 عدد اتاق درمان
نخ بخیه نایلون 5/3 7 بسته سالن اصلی و اتاق درمان
نخ بخیه کرومیک0/2 نصف بسته سالن اصلی و اتاق درمان
نخ بخیه سیلک0/6 4 بسته سالن اصلی و اتاق درمان
تیغ بیستوری 10،11،15،23 1 بسته سالن اصلی
سرجی سل 2 بسته سالن اصلی
گان 10 عدد سالن اصلی
شان پرفوره کوچک و بزرگ 6 عدد سالن اصلی
شان بزرگ 2 عدد سالن اصلی
شان متوسط 30 عدد سالن اصلی
درو شیت 6 عدد سالن اصلی
لباس بیمار (شلوار و پیراهن) 6 دست سالن اصلی
ملافه 10 عدد سالن اصلی
رو بالشتی 5 عدد سالن اصلی
کیسه آب سرد 2 عدد سالن اصلی
کیسه آب گرم 2 عدد سالن اصلی
حوله بزرگ 5 عدد سالن اصلی
حوله کوچک 3 عدد سالن اصلی
رسیور 9 عدد اتاق درمان
گالی پات ۱۰ عدد اتاق درمان
پنس و سوزنگیر 6 عدد سالن اصلی
پنس با و بی دندانه 13 عدد سالن اصلی
سینی فلزی ۱5 عدد اتاق درمان
قلم کوتر 1 عدد سالن اصلی
ابزار های جراحی   سالن اصلی
ترازو دیجیتال 1 عدد سالن اصلی
آمپول دوبوتامین 10 عدد اتاق درمان
آمپول سدیم انوکساپارین 10 عدد اتاق درمان
آمپول NTG 8 عدد اتاق درمان
آمپول متفرقه 20 بسته اتاق درمان
آمپول آدنوزین 6 عدد اتاق درمان
انسولین R&N هر کدام 2 عدد اتاق درمان
محلول ژلاتین مدیفاید 10 عدد اتاق درمان
محلول پاراستامول 4 عدد اتاق درمان
محلول سدیم بیکربنات 30 عدد اتاق درمان
ویال دکستروز 20 % 20 عدد اتاق درمان
ویال دکستروز 50 % 3 عدد اتاق درمان
ویال منیزیم سولفات 50 % 4 عدد اتاق درمان
ویال پودری دانترولن سدیم ۲ عدد اتاق درمان
ویال سدیم کلراید 5 % 1 عدد اتاق درمان
انواع قرص 1 جعبه بزرگ اتاق درمان
آب مقطر 8 بسته سالن اصلی و اتاق درمان
سرم دکستروز واتر۵۰۰ سی سی 5 % 1۵ عدد اتاق درمان
سرم دکستروز واتر۱۰۰۰ سی سی 5% 15 عدد اتاق درمان
سرم دکستروز واتر 10 % 5 عدد اتاق درمان
سرم نرمال سالین۱۰۰۰سی سی 1 عدد اتاق درمان
سرم رینگر 500 سی سی 8 عدد اتاق درمان
سرم ۳/۱ ۳/۲، 500 سی سی 2عدد اتاق درمان
سرم ۳/۱ ۳/۲، 1000 سی سی 1عدد اتاق درمان
سرم مانیتول 7 عدد اتاق درمان
سرم سدیم کلراید 9/0 %(شستشو) 4 عدد اتاق درمان
شربت اکسپکتورانت 2 عدد اتاق درمان
سوسپانسیون فورازولیدون 2 عدد اتاق درمان
انواع قطره های چشمی(کلرامفنیکول، جنتامایسین، بتامتازون، پردنیزولون) 20 عدد اتاق درمان
قطره بینی نفازولین 5 عدد اتاق درمان
قطره خوراکی دایمتیکون 1 عدد اتاق درمان
اسپری بینی دکوفن 1 عدد اتاق درمان
اسپری بکلومتازون 20 عدد اتاق درمان
اسپری سالبوتامول 2 عدد اتاق درمان
پودر تنفسی (Turbuhaler) 2 عدد اتاق درمان
قرص لاینسترول 2 بسته اتاق مامایی
قرص LD 2 بسته اتاق مامایی
قرص تری فازیک 1 بسته اتاق مامایی
کرم واژینال دالاواگ 1 عدد اتاق مامایی
پودر بچه 2 عدد اتاق مامایی
وازلین 2 بسته اتاق مامایی
پیمانه دارو 40 عدد سالن اصلی