جست و جو در پرتال

آرشیو

موفقیت دانشجویان در آزمون مقطع کارشناسی فوریتهای پزشکی

موفقیت دانشجویان در آزمون مقطع کارشناسی فوریتهای پزشکی

موفقیت دانشجویان در آزمون مقطع کارشناسی فوریتهای پزشکی

(143)

موفقیت دانشجویان در آزمون مقطع کارشناسی فوریتهای پزشکی

شنبه 2 آذر 1398
برگزاری مسابقه کتابخوانی  دانشجویان  دانشکده علوم پزشکی خوی بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

برگزاری مسابقه کتابخوانی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

برگزاری مسابقه کتابخوانی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

(84)

بمناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی، مسابقه کتابخوانی (بیانیه گام دوم انقلاب ) برای د انشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی برگزار گردید.

سه شنبه 28 آبان 1398
برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی (واحد خوابگاه شهید لطیف زاده)

برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی (واحد خوابگاه شهید لطیف زاده)

برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی (واحد خوابگاه شهید لطیف زاده)

(86)

انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی (واحد خوابگاه شهید لطیف زاده) برگزار گردید.

سه شنبه 28 آبان 1398
برگزاری نشست هئیت رئیسه دانشکده علوم پزشکی خوی با حضور دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و هئیت همراه

برگزاری نشست هئیت رئیسه دانشکده علوم پزشکی خوی با حضور دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و هئیت همراه

برگزاری نشست هئیت رئیسه دانشکده علوم پزشکی خوی با حضور دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و هئیت همراه

(138)

نشست هئیت رئیسه دانشکده علوم پزشکی خوی با حضور دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و هئیت همراه در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی برگزار گردید.

چهارشنبه 22 آبان 1398
نشست صمیمی دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و هئیت همراه با نمایندگان نهادهای دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خوی

نشست صمیمی دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و هئیت همراه با نمایندگان نهادهای دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خوی

نشست صمیمی دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و هئیت همراه با نمایندگان نهادهای دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خوی

(540)

نشست صمیمی دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و هئیت همراه با نمایندگان نهادهای دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خوی برگزار گردید.

چهارشنبه 22 آبان 1398
بازدید معاون محترم فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و هیات همراه

بازدید معاون محترم فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و هیات همراه

بازدید معاون محترم فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و هیات همراه

(80)

بازدید معاون محترم فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت و درمان و هیات همراه از معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی و فرهنگی

سه شنبه 21 آبان 1398
برگزاری مراسم دانشجویان جدید الورود و همایش فصل نو،فصل نشاط علمی همزمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

برگزاری مراسم دانشجویان جدید الورود و همایش فصل نو،فصل نشاط علمی همزمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

برگزاری مراسم دانشجویان جدید الورود و همایش فصل نو،فصل نشاط علمی همزمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

(112)

مراسم دانشجویان جدید الورود و همایش فصل نو،فصل نشاط علمی همزمان باروز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه در دانشکده علوم پزشکی خوی برگزار شد.

دوشنبه 20 آبان 1398
اطلاعیه برگزاری مراسم دانشجویان جدیدالورود و همایش فصل نو،فصل نشاط علمی

اطلاعیه برگزاری مراسم دانشجویان جدیدالورود و همایش فصل نو،فصل نشاط علمی

اطلاعیه برگزاری مراسم دانشجویان جدیدالورود و همایش فصل نو،فصل نشاط علمی

(67)

اطلاعیه برگزاری مراسم دانشجویان جدیدالورود و همایش فصل نو،فصل نشاط علمی

شنبه 18 آبان 1398
برگزاری اولین جلسه کلاس ایمنی و ترافیک ویژه دانشجویان فوریتهای پزشکی

برگزاری اولین جلسه کلاس ایمنی و ترافیک ویژه دانشجویان فوریتهای پزشکی

برگزاری اولین جلسه کلاس ایمنی و ترافیک ویژه دانشجویان فوریتهای پزشکی

(136)

اولین دوره درس ایمنی و ترافیک برای دانشجویان فوریت های پزشکی ورودی سال 1397در دانشکده علوم پزشکی خوی برگزار شد.

سه شنبه 14 آبان 1398
برگزاری انتخابات شورای مرکزی کانون دانشجویی قرآن وعترت دانشکده علوم  پزشکی خوی

برگزاری انتخابات شورای مرکزی کانون دانشجویی قرآن وعترت دانشکده علوم پزشکی خوی

برگزاری انتخابات شورای مرکزی کانون دانشجویی قرآن وعترت دانشکده علوم پزشکی خوی

(183)

انتخابات شورای مرکزی کانون دانشجویی قرآن وعترت دانشکده علوم پزشکی خوی با حضور اعضای کانون برگزار
گردید.

سه شنبه 14 آبان 1398