جست و جو در پرتال

آرشیو

برنامه هفتگی دانشجویان جدید الورود

برنامه هفتگی دانشجویان جدید الورود

برنامه هفتگی دانشجویان جدید الورود

(668)

برنامه هفتگی دانشجویان جدید الورود

چهارشنبه 21 آبان 1399
تقویم سال تحصیلی 1400-1399 برای دانشجویان جدیدالورود

تقویم سال تحصیلی 1400-1399 برای دانشجویان جدیدالورود

تقویم سال تحصیلی 1400-1399 برای دانشجویان جدیدالورود

(319)

تقویم سال تحصیلی 1400-1399 برای دانشجویان جدیدالورود

چهارشنبه 21 آبان 1399
اطلاعیه نحوه استفاده از سامانه نوید(آموزش مجازی)

اطلاعیه نحوه استفاده از سامانه نوید(آموزش مجازی)

اطلاعیه نحوه استفاده از سامانه نوید(آموزش مجازی)

(2281)

اطلاعیه نحوه استفاده از سامانه نوید(آموزش مجازی)

چهارشنبه 21 آبان 1399
اطلاعیه مشاهده انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود (1400-1399)

اطلاعیه مشاهده انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود (1400-1399)

اطلاعیه مشاهده انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود (1400-1399)

(847)

اطلاعیه مشاهده انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود (1400-1399)

چهارشنبه 21 آبان 1399
فراخوان انتخاب واحد طب ایرانی و مکمل

فراخوان انتخاب واحد طب ایرانی و مکمل

فراخوان انتخاب واحد طب ایرانی و مکمل

(85)

فراخوان انتخاب واحد طب ایرانی و مکمل

يکشنبه 18 آبان 1399
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدید الورود 1400-1399

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدید الورود 1400-1399

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدید الورود 1400-1399

(987)

ثبت نام پذیرفته شدگان سال 1399

يکشنبه 18 آبان 1399
سومین دوره انتخابات شورای مرکزی انجمن‌های علمی دانشکده علوم پزشکی خوی برگزار و نتایج آن اعلام شد

سومین دوره انتخابات شورای مرکزی انجمن‌های علمی دانشکده علوم پزشکی خوی برگزار و نتایج آن اعلام شد

سومین دوره انتخابات شورای مرکزی انجمن‌های علمی دانشکده علوم پزشکی خوی برگزار و نتایج آن اعلام شد

(103)

نتایج سومین دوره انتخابات شورای مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده ‌علوم پزشکی خوی بعد از برگزاری انتخابات به صورت مجازی،‌ اعلام شد

يکشنبه 18 آبان 1399
 آغاز ثبت نام میهمانی و انتقال دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

آغاز ثبت نام میهمانی و انتقال دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

آغاز ثبت نام میهمانی و انتقال دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

(140)

آغاز ثبت نام میهمانی و انتقال دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

يکشنبه 18 آبان 1399
قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز ورودی 95 تا ورودی 98

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز ورودی 95 تا ورودی 98

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز ورودی 95 تا ورودی 98

(58)

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز ورودی 95 تا ورودی 98

يکشنبه 18 آبان 1399
 انتقال دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر جدید الورود در سال تحصیلی 1400-1399

انتقال دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر جدید الورود در سال تحصیلی 1400-1399

انتقال دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر جدید الورود در سال تحصیلی 1400-1399

(67)

انتقال دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر جدید الورود در سال تحصیلی 1400-1399

يکشنبه 18 آبان 1399