جست و جو در پرتال

آرشیو اخبار پژوهشی

اولین مدرسه زمستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اولین مدرسه زمستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اولین مدرسه زمستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

(32)

اولین مدرسه زمستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دوشنبه 23 دي 1398
فراخوان سراسری جذب هیات علمی

فراخوان سراسری جذب هیات علمی

فراخوان سراسری جذب هیات علمی

(87)

فراخوان سراسری جذب هیات علمی

چهارشنبه 20 آذر 1398
جناب آقای دکتر حسین متعارفی عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی خوی

جناب آقای دکتر حسین متعارفی عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی خوی

جناب آقای دکتر حسین متعارفی عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی خوی

(87)

جناب آقای دکتر حسین متعارفی عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی خوی

سه شنبه 23 مهر 1398
برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی آموزشی ‎

برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی آموزشی ‎

برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی آموزشی ‎

(81)

برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی آموزشی ‎

شنبه 13 مهر 1398
اولین دوره ضیافت اندیشه

اولین دوره ضیافت اندیشه

اولین دوره ضیافت اندیشه

(66)

اولین دوره ضیافت اندیشه ویژه اعضای هیات علمی در دانشکده علوم پزشکی خوی برگزار شد

دوشنبه 1 مهر 1398
اطلاعیه برگزاری کارگاه دانش پژوهی

اطلاعیه برگزاری کارگاه دانش پژوهی

اطلاعیه برگزاری کارگاه دانش پژوهی

(51)

اطلاعیه برگزاری کارگاه "آشنایی با آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی و طرحهای نوآورانه دانش پژوهی آموزشی"

سه شنبه 5 شهريور 1398
اطلاعیه برگزاری کارگاه

اطلاعیه برگزاری کارگاه

اطلاعیه برگزاری کارگاه

(80)

اطلاعیه برگزاری کارگاه "آشنایی با آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی و طرحهای نوآورانه دانش پژوهی آموزشی"

دوشنبه 4 شهريور 1398
برگزاری سمینار کشوری مجازی دانش پژوهی

سمینار سراسری

برگزاری سمینار کشوری مجازی دانش پژوهی

(68)

برگزاری سمینار کشوری مجازی دانش پژوهی

چهارشنبه 26 تير 1398
سامانه پژوهان

سامانه پژوهان

سامانه پژوهان

(89)

راه اندازی سامانه پژوهان

دوشنبه 10 تير 1398
توسط دکتر شیخ محمدی عضو هیئت علمی گروه بهداشت دانشکده

چاپ مقاله

توسط دکتر شیخ محمدی عضو هیئت علمی گروه بهداشت دانشکده

(181)

چاپ مقاله ISI توسط دکتر شیخ محمدی در مجله معتبر بین المللی با ضریب تاثیر 6.44

دوشنبه 13 خرداد 1398