جست و جو در پرتال

آرشیو اخبار پژوهشی

جلسه فوق العاده اعضای هیات علمی با رئیس مرکز بحران کرونای خوی در معاونت آموزشی

جلسه فوق العاده اعضای هیات علمی با رئیس مرکز بحران کرونای خوی در معاونت آموزشی

جلسه فوق العاده اعضای هیات علمی با رئیس مرکز بحران کرونای خوی در معاونت آموزشی

(90)

جلسه فوق العاده اعضای هیات علمی با رئیس مرکز بحران کرونای خوی در معاونت آموزشی

سه شنبه 13 اسفند 1398
جلسه مدیریت بحران معاونت آموزشی با موضوع بیماری کرونا

جلسه مدیریت بحران معاونت آموزشی با موضوع بیماری کرونا

جلسه مدیریت بحران معاونت آموزشی با موضوع بیماری کرونا

(64)

جلسه مدیریت بحران معاونت آموزشی با موضوع بیماری کرونا

يکشنبه 4 اسفند 1398
کارگاه مهارتی End Note

کارگاه مهارتی End Note"

کارگاه مهارتی End Note"

(48)

کارگاه مهارتی End Note"

دوشنبه 28 بهمن 1398
برگزاری کارگاه ارزیابی فعالیتهای آموزشی وپژوهشی سطح یک وسرفصل محتوای کلیات سنجش واندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانشجو وطراحی آزمون های چند گزینه ایی

برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه ارزیابی فعالیتهای آموزشی وپژوهشی سطح یک وسرفصل محتوای کلیات سنجش واندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانشجو وطراحی آزمون های چند گزینه ایی

(60)

برگزاری کارگاه ارزیابی فعالیتهای آموزشی وپژوهشی سطح یک وسرفصل محتوای کلیات سنجش واندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانشجو وطراحی آزمون های چند گزینه ایی

دوشنبه 21 بهمن 1398
اطلاعیه برگزاری کارگاه روشها و فنون تدریس سطح یک

اطلاعیه برگزاری کارگاه روشها و فنون تدریس سطح یک

اطلاعیه برگزاری کارگاه روشها و فنون تدریس سطح یک

(63)

اطلاعیه برگزاری کارگاه روشها و فنون تدریس سطح یک

دوشنبه 7 بهمن 1398
اولین مدرسه زمستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اولین مدرسه زمستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اولین مدرسه زمستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

(61)

اولین مدرسه زمستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دوشنبه 23 دي 1398
فراخوان سراسری جذب هیات علمی

فراخوان سراسری جذب هیات علمی

فراخوان سراسری جذب هیات علمی

(108)

فراخوان سراسری جذب هیات علمی

چهارشنبه 20 آذر 1398
جناب آقای دکتر حسین متعارفی عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی خوی

جناب آقای دکتر حسین متعارفی عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی خوی

جناب آقای دکتر حسین متعارفی عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی خوی

(107)

جناب آقای دکتر حسین متعارفی عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی خوی

سه شنبه 23 مهر 1398
برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی آموزشی ‎

برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی آموزشی ‎

برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی آموزشی ‎

(95)

برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی آموزشی ‎

شنبه 13 مهر 1398
اولین دوره ضیافت اندیشه

اولین دوره ضیافت اندیشه

اولین دوره ضیافت اندیشه

(81)

اولین دوره ضیافت اندیشه ویژه اعضای هیات علمی در دانشکده علوم پزشکی خوی برگزار شد

دوشنبه 1 مهر 1398