جست و جو در پرتال

آرشیو دانشجویی و فرهنگی

پیام تبریک معاونت فرهنگی دانشجویی به مناسبت روز دانشجو

پیام تبریک معاونت فرهنگی دانشجویی به مناسبت روز دانشجو

پیام تبریک معاونت فرهنگی دانشجویی به مناسبت روز دانشجو

(5)

پیام تبریک معاونت فرهنگی دانشجویی به مناسبت روز دانشجو

شنبه 16 آذر 1398
حضور پرشور و گسترده اساتید و کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در مراسم راهپیمایی حمایت از امنیت و اقتدار

حضور پرشور و گسترده اساتید و کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در مراسم راهپیمایی حمایت از امنیت و اقتدار

حضور پرشور و گسترده اساتید و کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در مراسم راهپیمایی حمایت از امنیت و اقتدار

(49)

حضور پرشور و گسترده اساتید و کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در مراسم راهپیمایی حمایت از امنیت و اقتدار در روز 2 آبان ماه 98 به روایت تصویر

دوشنبه 4 آذر 1398
هیجدهمین جلسه شورای فرهنگی با محوریت برنامه های هفته بسیج و برگزاری مراسم روز دانشجو

هیجدهمین جلسه شورای فرهنگی با محوریت برنامه های هفته بسیج و برگزاری مراسم روز دانشجو

هیجدهمین جلسه شورای فرهنگی با محوریت برنامه های هفته بسیج و برگزاری مراسم روز دانشجو

(49)

هیجدهمین جلسه شورای فرهنگی با محوریت برنامه های هفته بسیج و برگزاری مراسم روز دانشجو در مورخ 02/08//98 در معاونت آموزش،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی برگزار گردید.

دوشنبه 4 آذر 1398
بازدید سرزده دکتر صدیفی معاون آموزش،تحقیقات و فرهنگی دانشجویی از خوابگاه شهید لطیف زاده

بازدید سرزده دکتر صدیفی معاون آموزش،تحقیقات و فرهنگی دانشجویی از خوابگاه شهید لطیف زاده

بازدید سرزده دکتر صدیفی معاون آموزش،تحقیقات و فرهنگی دانشجویی از خوابگاه شهید لطیف زاده

(54)

دکتر صدیفی معاون آموزش،تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و جمعی از مسئولین دانشکده بصورت سرزده از خوابگاه شهید لطیف زاده بازدید نمودند.

شنبه 2 آذر 1398
برگزاری مسابقه کتابخوانی  دانشجویان  دانشکده علوم پزشکی خوی بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

برگزاری مسابقه کتابخوانی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

برگزاری مسابقه کتابخوانی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

(50)

بمناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی، مسابقه کتابخوانی (بیانیه گام دوم انقلاب ) برای د انشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی برگزار گردید.

سه شنبه 28 آبان 1398
برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی (واحد خوابگاه شهید لطیف زاده)

برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی (واحد خوابگاه شهید لطیف زاده)

برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی (واحد خوابگاه شهید لطیف زاده)

(40)

انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی (واحد خوابگاه شهید لطیف زاده) برگزار گردید.

سه شنبه 28 آبان 1398
برگزاری نشست هئیت رئیسه دانشکده علوم پزشکی خوی با حضور دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و هئیت همراه

برگزاری نشست هئیت رئیسه دانشکده علوم پزشکی خوی با حضور دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و هئیت همراه

برگزاری نشست هئیت رئیسه دانشکده علوم پزشکی خوی با حضور دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و هئیت همراه

(83)

نشست هئیت رئیسه دانشکده علوم پزشکی خوی با حضور دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و هئیت همراه در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی برگزار گردید.

چهارشنبه 22 آبان 1398
نشست صمیمی دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و هئیت همراه با نمایندگان نهادهای دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خوی

نشست صمیمی دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و هئیت همراه با نمایندگان نهادهای دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خوی

نشست صمیمی دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و هئیت همراه با نمایندگان نهادهای دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خوی

(92)

نشست صمیمی دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و هئیت همراه با نمایندگان نهادهای دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خوی برگزار گردید.

چهارشنبه 22 آبان 1398
بازدید معاون محترم فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و هیات همراه

بازدید معاون محترم فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و هیات همراه

بازدید معاون محترم فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و هیات همراه

(51)

بازدید معاون محترم فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت و درمان و هیات همراه از معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی و فرهنگی

سه شنبه 21 آبان 1398
برگزاری مراسم دانشجویان جدید الورود و همایش فصل نو،فصل نشاط علمی همزمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

برگزاری مراسم دانشجویان جدید الورود و همایش فصل نو،فصل نشاط علمی همزمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

برگزاری مراسم دانشجویان جدید الورود و همایش فصل نو،فصل نشاط علمی همزمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

(84)

مراسم دانشجویان جدید الورود و همایش فصل نو،فصل نشاط علمی همزمان باروز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه در دانشکده علوم پزشکی خوی برگزار شد.

دوشنبه 20 آبان 1398