جست و جو در پرتال

تاریخ : شنبه 13 مهر 1398
کد 113

برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی آموزشی ‎

برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی آموزشی ‎

برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی آموزشی ‎
به منظور ارتقا کیفیت آموزش بالینی جلسه هماهنگی و برنامه ریزی  آموزشی  بادعوت  معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی   از مدیران گروه های آموزشی (پرستاری و اتاق عمل و فوریتهای پزشکی) و مدیران خدمات پرستاری بیمارستانهای امام خمینی ، مدنی و قمر بنی هاشم  ،سوپر وایزرین  آموزشی بیمارستانها  ، ریاست محترم دفتر پرستاری دانشکده   و مدیر گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی خوی در مورخه 1398/7/6 در ساعت 13 در سالن کنفرانس معاونت آموزشی و تحقیقات تشکیل شد و در این جلسه موضوعاتی  همچون ارتقا کیفیت آموزش،  اهمیت   رعایت مقررات آموزشی  ، اخلاق حرفه ای ، هماهنگی و برنامه ریزی دقیق و جلوگیری از ازدحام دانشجوها در بخش ها  و  استفاده از مربیان با تجربه  بحث و تبادل نظر شد. در ادامه معاون آموزشی دانشکده خانم دکتر صدیفی  درباره اهمیت  اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان ها و اجرای سنجه های های اعتبار بخشی و امتیازات ناشی ازآن   و مستندکردن فعالیتهای انجام شده  توضیحاتی را ارائه کرده و خواستار همکاری هرچه بیشتر مسئولین بیمارستانها در این مورد شدند .