جست و جو در پرتال

تاریخ : سه شنبه 14 آبان 1398
کد 124

برگزاری انتخابات شورای مرکزی کانون دانشجویی قرآن وعترت دانشکده علوم پزشکی خوی

برگزاری انتخابات شورای مرکزی کانون دانشجویی قرآن وعترت دانشکده علوم پزشکی خوی

انتخابات شورای مرکزی کانون دانشجویی قرآن وعترت دانشکده علوم پزشکی خوی با حضور اعضای کانون برگزار گردید.
روز دوشنبه دوازدهم آبان ماه انتخابات شورای مرکزی کانون دانشجویی قرآن وعترت دانشکده علوم  پزشکی خوی با حضور اعضای کانون برگزار گردید.که در حین انجام رای گیری مسئولین محترم با حضور در این برنامه شاهد روند برگزاری این انتخابات قرار گرفتند، که در نهایت بعد از رای گیری و شمارش آرا اعضای شورای مرکزی کانون  دانشجویی قرآن وعترت به شرح ذیل مشخص و انتخاب شدند تا در حوزه قرآن و عترت و برنامه های پیش رو فرهنگی ومذهبی فعالیتهای متناسب را شروع نمایند.
اعضای اصلی:                                                                                     اعضای علی البدل:
  1. محمد یوسفی                                                                                 1- کامبیز پورمند
  2. مرتضی بگلری                                                                              2- مهدیه رضا نژاد
  3. محمود ایران نیا
  4. معصومه رنج دوست
  5. رقیه جعفر پور اقدم