جست و جو در پرتال

تاریخ : سه شنبه 14 آبان 1398
کد 125

برگزاری اولین جلسه کلاس ایمنی و ترافیک ویژه دانشجویان فوریتهای پزشکی

برگزاری اولین جلسه کلاس ایمنی و ترافیک ویژه دانشجویان فوریتهای پزشکی

اولین دوره درس ایمنی و ترافیک برای دانشجویان فوریت های پزشکی ورودی سال 1397در دانشکده علوم پزشکی خوی برگزار شد.
روز سیزدهم  آبان ماه اولین دوره درس ایمنی و ترافیک برای دانشجویان فوریت های پزشکی ورودی سال 1397در معاونت آموزش ،تحقیقات ودانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خوی برگزار شد. این دوره با مشارکت اساتید دانشکده و دیگر اساتید مربوط با درس با هدف اصلی درس ترافیک ایمنی، ایجاد نگرش ایمنی در دانشجویان نسبت به مباحث ترافیکی برای دانشجویان فوریت های پزشکی ارائه خواهد شد.