جست و جو در پرتال

تاریخ : سه شنبه 21 آبان 1398
کد 128

بازدید معاون محترم فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و هیات همراه

بازدید معاون محترم فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و هیات همراه

بازدید معاون محترم فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت و درمان و هیات همراه از معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی و فرهنگی
 معاون محترم فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی سرکار خانم دکتر سیما سادات لاری و هیات همراه از معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خوی روز سه شنبه مورخه 98/8/21 بازدید به عمل می آورند . انشاالله قدوم مبارک ایشان مایه خیر و برکت برای دانشکده خواهد بود.