جست و جو در پرتال

تاریخ : چهارشنبه 22 آبان 1398
کد 129

نشست صمیمی دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و هئیت همراه با نمایندگان نهادهای دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خوی

نشست صمیمی دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و هئیت همراه با نمایندگان نهادهای دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خوی

نشست صمیمی دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و هئیت همراه با نمایندگان نهادهای دانشجویی دانشکده علوم پزشکی خوی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده روز سه شنبه 21 آبان دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی بهمراه هیات همراه با نمایندگان نهادهای دانشجویی دانشکده در نشستی جداگانه در جریان مشکلات،کمبود ها، نیاز ها و مطالبات آنها قرار گرفتند. همچنین دکتر لاری از خوابگاه دخترانه حجاب دانشکده دیدن نموده و از بخش های مختلف این خوابگاه از جمله اتاق ها، راهروها و سرویسهای بهداشتی بازدید بعمل آورد. دانشجویان ساکن این خوابگاه مشکلات و نیازهای صنفی و رفاهی خود را در زمینه اسکان،کمبود فضاهای ورزشی، فرسودگی خوابگاه، مستهلک بودن تاسیسات را با معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و همچنین خدابنده لو مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت و دیگر مسئولان ستادی در میان گذاشتند.  در ادامه خانم دکتر با حضور در سلف سرویس دانشکده از نزدیک با دانشجویان در حال صرف غذا دیدار و از نحوه طبخ غذا و دیگر مسائل با آنها گفتگو نموده و بعد در آشپزخانه دانشکده حضور یافته  و  مشکلات این مکان را از نزدیک دیدند، بعد از این دیدار خانم دکتر و هیات همراه به بدرقه مسئولین و دانشجویان به ارومیه بازگشتند.