جست و جو در پرتال

تاریخ : سه شنبه 28 آبان 1398
کد 131

برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی (واحد خوابگاه شهید لطیف زاده)

برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی (واحد خوابگاه شهید لطیف زاده)

انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی (واحد خوابگاه شهید لطیف زاده) برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی ،عصر روز دوشنبه بیست و هفتم آبان ماه انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده در واحد خوابگاه شهید لطیف زاده برای دومین بار در این سال به دلیل منحل شدن انتخابات  قبلی برگزار شده، از ساعت 20 الی 22 شب در این واحد  با حضور کارشناس امور دانشجویی و سرپرست خوابگاه برگزار گردید. که بعد از اتمام رای گیری و شمارش آرا با حضور نامزدها، به ترتیب آرا آقایان حمیدرضا ممی زاده، کامبیز پورمند و علی مهر انگیز بعنوان نفرات اصلی و آقایان هیمن شعبانی و سید امیر حسین افشار بعنوان عضو علی البدل  انتخاب شدند.