جست و جو در پرتال

تاریخ : چهارشنبه 27 آذر 1398
کد 145

برگزاری انتخابات شورای مرکزی تشکل انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی

برگزاری انتخابات شورای مرکزی تشکل انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی

انتخابات شورای مرکزی تشکل انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی در مورخ 26/9/98 با حضور پرشور و اکثریت اعضای این انجمن برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش ،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خوی روز سه شنبه بیست و ششم انتخابات تشکل انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی با حضور اکثریت اعضای این انجمن برگزار گردید و شورای مرکزی به ترتیب آرا به شرح ذیل مشخص و در همان مکان انتخابات دبیری تشکل انجمن اسلامی نیز برگزار گردید که آقای محمد منصوری با اکثریت آرا بعنوان دبیر این تشکل انتخاب شدند. 
 اعضای منتخب شورای مرکزی تشکل انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی   
  1. مریم صفایی منش      عضو اصلی
  2. محمد حسن ریحانی     عضو اصلی
  3. مظاهر پیر احمدی       عضو اصلی   
  4. محمد منصوری          دبیر تشکل
  5. مریم حبیب پور           عضو اصلی   
  6. آیت کریم پور             عضو اصلی   
  7. امیر حسین افشار         عضو اصلی    
  8. علی مهر انگیز            عضو علی البدل
  9. حمید رضا ممی زاده      عضو علی البدل
  10. علی محمد نژاد             عضو علی البدل