جست و جو در پرتال

تاریخ : پنجشنبه 5 دي 1398
کد 146

نشست و دیدار صمیمی ریاست محترم دانشکده و جمعی از اعضا هیات رئیسه دانشکده با اعضای هئیت علمی

نشست و دیدار صمیمی ریاست محترم دانشکده و جمعی از اعضا هیات رئیسه دانشکده با اعضای هئیت علمی

نشست و دیدار صمیمی خانم دکتر مقدم تبریزی ریاست دانشکده علوم پزشکی خوی با اعضای هئیت علمی با محوریت بررسی مشکلات حوزه معاونت آموزشی در سالن جلسات معاونت آموزش،تحقیقات ،دانشجویی و فرهنگی برگزار گردید.
روز دوشنبه دوم دی ماه 98  پیرو دعوت معاون آموزشی دانشجویی، نشست و دیدار صمیمی  خانم دکتر مقدم تبریزی ریاست دانشکده علوم پزشکی خوی   با اعضای هئیت علمی با محوریت بررسی مشکلات حوزه معاونت آموزشی  در سالن جلسات معاونت آموزش،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی برگزار گردید. در این جلسه راه کارهای توسعه کمی و کیفی حوزه آموزشی و دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت و سپس حاضرین به بیان چالش های موجود پرداختند.