جست و جو در پرتال

تاریخ : پنجشنبه 5 دي 1398
کد 147

دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

برگزاری کارگاه مدیریت نظام سلامت ویژه دانشجویان

با دعوت معاونت  محترم آموزشی  اولین کارگاه حیطه مدیریت نظام سلامت از حیطه های دوازدهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور در تاریخ 98/4/10 با حضور جناب آقای دکتر جباری بیرامی مسئول محترم کمیته المپیاد و دفتر استعداد های درخشان کلان منطقه2در دو وقت صبح و عصر در سالن کنفرانس معاونت آموزشی برگزار شد و مقرر شد  جلسات بعدی حتی الامکان به صورت وبینار برگزار شود. آزمون غربالگری داخل دانشکده  جهت معرفی دانشجویان به مرحله کشوری، اواخر بهمن ماه برگزار خواهد شد.