جست و جو در پرتال

تاریخ : سه شنبه 17 دي 1398
کد 153

برگزاری اولین جلسه ستاد اردوهای جهادی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

برگزاری اولین جلسه ستاد اردوهای جهادی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

اولین جلسه ستاد اردوهای جهادی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی با محوریت برگزاری اردوی جهادی در ایام دهه مبارک فجر و با حضور اعضای این ستاد برگزار گردید.
روز دوشنبه 16 دی ماه 98 اولین جلسه ستاد اردوهای جهادی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی با محوریت برگزاری اردوی جهادی در ایام دهه مبارک فجر و با حضور اعضای این ستاد برگزار گردید.در این جلسه اعضای ستاد اردوهای جهادی در مورد اردوی جهادی پیش رو نظرات خود را بیان داشتند و در مورد کلیات برنامه های قابل اجرا در این اردوی جهادی دهه مبارک فجر بحث و تصمیماتی گرفته شد.