جست و جو در پرتال

تاریخ : يکشنبه 22 دي 1398
کد 154

: حضورآقای دکتر جمشید حاجتی مدیر مرکز ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی وزارت بهداشت در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی ودانشجویی دانشکده علوم پزشکی خوی

: حضورآقای دکتر جمشید حاجتی مدیر مرکز ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی وزارت بهداشت در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی ودانشجویی دانشکده علوم پزشکی خوی

روز پنج شنبه نوزدهم دی ماه 98 آقای دکتر جمشید حاجتی رئیس مدیر ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی وزارت بهداشت در دانشکده علوم پزشکی خوی حضور یافته و در جلسه ای جداگانه که با هیات رئیسه دانشکده در اتاق جلسات مرکز فوریتهای پزشکی و با اساتید و اعضای هئیت علمی دانشکده در اتاق جلسات معاونت آموزش،تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار شد شرکت نموده و از قسمتهای مختلف اداری- آموزشی معاونت آموزش،تحقیقات و فرهنگی دانشجویی بازدید نمودند.
روز پنج شنبه نوزدهم دی ماه 98آقای دکتر جمشید حاجتی مدیر مرکز ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی وزارت بهداشت در دانشکده علوم پزشکی خوی حضور یافته و در جلسه ای  جداگانه که با هیات رئیسه دانشکده در اتاق جلسات مرکز فوریتهای پزشکی و با اعضای هئیت علمی و کارمندان  دانشکده  در اتاق جلسات معاونت آموزش،تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار شد شرکت نمودند. ایشان ابتدا در جلسه هیات رئیسه حضور یافتند که در این جلسه با حضور اعضای هیات رئیسه برگزار گردید که ابتدا خانم دکتر صدیفی معاون آموزش،تحقیقات و فرهنگی ودانشجویی با توضیحات کاملی از وضعیت، موقعیت شهرستان و دانشکده ارائه نمودند و در مورد تمامی توانمندی ها و پتانسیل های موجود در تمامی زمینه ها توضیحات مبسوطی ارائه نمودند در ادامه خانم دکتر مقدم تبریزی در تکمیل صحبتهای دکتر صدیفی خواستار مساعدت دکتر حاجتی در مورد افزایش رشته های تحصیلی جدید برای دانشکده شدند.دکتر حاجتی در ادامه با حضور در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی در جلسه ای با حضور اساتید و اعضای هیات علمی برگزار شد شرکت نمودند. در این جلسه ابتدا دکتر شرفخانی عضو هئیت علمی دانشکده گزارش مختصر و جامعی در حوزه آموزش و بسته های آموزشی اجرا شده ارائه نمودند. در ادامه حاضرین در جلسه به مسائل و چالش های حوزه آموزش دانشکده اشاره داشته و خواستار رسیدگی مدیران ستادی برای رفع این مشکلات شدند. در ادامه به اهمیت ایجاد و راه اندازی مرکز آزمون الکترونیک در دانشکده  و توسعه آزمایشگاهها اشاره کردند. در ادامه از زیر ساختهای مختلف معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی بازدید نمودند.