جست و جو در پرتال

تاریخ : دوشنبه 7 بهمن 1398
کد 156

اطلاعیه برگزاری کارگاه روشها و فنون تدریس سطح یک

اطلاعیه برگزاری کارگاه روشها و فنون تدریس سطح یک

اطلاعیه برگزاری کارگاه روشها و فنون تدریس سطح یک
اطلاعیه برگزاری کارگاه روشها و فنون تدریس سطح یک
 
کارگاه آموزشی با عنوان برنامه روشها و فنون تدریس سطح یک و سرفصل محتوای " فیدبک و رفلکشن-اصول یادگیری بزرگسالان " از کارگاههای مصوب و اجباری توانمند سازی اساتید، روز یکشنبه 6 بهمن ماه 98 از ساعت 9 الی 14:30 توسط مدرس محترم جناب آقای دکتر عبداله خرمی مارکانی و با حضور معاون محترم آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی سرکار خانم دکتر صدیفی و اعضای محترم هیات علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در محل سالن کنفرانس معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده برگزار گردید.