جست و جو در پرتال

تاریخ : دوشنبه 21 بهمن 1398
کد 159

برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه ارزیابی فعالیتهای آموزشی وپژوهشی سطح یک وسرفصل محتوای کلیات سنجش واندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانشجو وطراحی آزمون های چند گزینه ایی

برگزاری کارگاه ارزیابی فعالیتهای آموزشی وپژوهشی سطح یک وسرفصل محتوای کلیات سنجش واندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانشجو وطراحی آزمون های چند گزینه ایی
کارگاه آموزشی با عنوان برنامه ارزیابی فعالیتهای آموزشی وپژوهشی سطح یک وسرفصل محتوای کلیات سنجش واندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانشجو وطراحی آزمون های چند گزینه ایی از کارگاههای مصوب اجباری توانمند سازی اساتید، روز یکشنبه 15 بهمن ماه 98 از ساعت 9 الی 14:30 توسط مدرس محترم جناب آقای دکتر حسین متعارفی و با حضور معاون محترم آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی سرکار خانم دکتر صدیفی و اعضای محترم هیات علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در محل سالن کنفرانس معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده برگزار گردید.