جست و جو در پرتال

تاریخ : دوشنبه 28 بهمن 1398
کد 160

کارگاه مهارتی End Note"

کارگاه مهارتی End Note"

کارگاه مهارتی End Note"
کارگاه مهارتی با عنوان برنامه مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیک سطح یک و سرفصل محتوای " آشنایی با موتورهای جستجو و End Note"
کارگاه آموزشی با عنوان برنامه کارگاه مهارتی با عنوان برنامه مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیک سطح یک و سرفصل محتوای " آشنایی با موتورهای جستجو و End Note"از کارگاههای مصوب اجباری توانمند سازی اساتید، روز چهارشنبه 23 بهمن ماه 98 از ساعت 9 الی 14:30 توسط مدرس محترم جناب آقای شهریار سخایی و با حضور معاون محترم آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی سرکار خانم دکتر صدیفی و اعضای محترم هیات علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در محل انفورماتیک معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده برگزار گردید.