جست و جو در پرتال

تاریخ : چهارشنبه 7 اسفند 1398
کد 165

قابل توجه دانشجویان عرصه پرستاری

قابل توجه دانشجویان عرصه پرستاری

قابل توجه دانشجویان عرصه پرستاری
قابل توجه دانشجویان عرصه پرستاری
لطفا به سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی مراجعه و دو واحد درس آشنایی با مکاتب طب مکمل اصول طب ایرانی را انتخاب واحد کرده و تایید آن را به آموزش تحویل دهند فارغ التحصیلی منوط به گذراندن این دوره خواهد بود.